2
آخرین خبرها
سه شنبه 29 شهريور 1401به گزارش پایگاه خبری نقدینه  ، در این شماره از فصلنامه روند آمده است:

- ارزیابی درجه هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران و الزامات دستیابی به آن
- بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اسکناس در ایران با استفاده از روش هم‌جمعی و تصحیح خطا
- ویژگی‌های اساسی جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی
- نقش دارایی‌های امن در ثبات مالی
- انداختن نردبان مالی؟ تجربه بانکداری توسعه‌ای در آلمان طی فرایند جهانی‌سازی اقتصاد
- سیاست صنعتی در قرن بیست و یکم

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.