2
آخرین خبرها
سه شنبه 19 تير 1403


نقدینه - شرکت بیمه سینا با نماد وسین، در خصوص تغییرات سود شرکت، توضیحاتی را بر روی کدال منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، شرکت بیمه سینا، طی اطلاعیه‌ای به سوالات فرابورس در خصوص موارد زیر پاسخ داده است. سوالات به این شرح است:
1- با توجه به نوسان بیش از 30 درصدی سود در قیاس با مدت مشابه قبل، دلایل مربوطه را تشریح کنید.

2- دلایل تغییرات با اهمیت 131 درصدی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان، 121 درصدی بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، 106 درصدی ذخیره حق بیمه عاید نشده و 62 درصدی سایر ذخایر فنی نسبت به دوره قبل را توضیح  دهید.

3- موضوع هزینه‌های مالی ثبت شده در دفاتر را توضیح دهید.

4- در خصوص تغییرات با اهمیت کاهش 679 درصدی هزینه سهم مشارکت در منافع، کاهش 48 درصدی سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، افزایش 242 درصدی هزینه‌های مالی، افزایش 854 درصدی سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی، افزایش 100 درصدی مالیات بر درآمد، کاهش 55 درصدی بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان و کاهش 63 درصدی ذخیره ریسک‌های منقضی نشده، توضیح دهید.

پاسخ‌های بیمه سینا به شرح زیر است:

توضیحات بیمه سینا در خصوص عملکرد مالی

توضیحات بیمه سینا در خصوص عملکرد مالی 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.