2
آخرین خبرها
سه شنبه 24 دى 1398


نقدینه- متوسط نرخ دلار در آبان ماه ۹۸در بازار آزاد شهر تهران ۱۱هزار و ۵۱۳تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۵درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فروش یک دلار آمریکا در آبان ماه ۱۳۹۸در بازار آزاد شهر تهران ۱۱هزار و ۵۱۳تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۰.۹درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۵درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱هزار و ۱۴۶تومان و ۱۲هزار و ۳۳۷تومان بوده است.

همچنین در ابان ماه ۱۳۹۸متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۲هزار و ۷۲۵تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۱.۱درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۸درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۲هزار و ۴۲۷تومان و ۱۳هزار و ۵۰۲تومان بوده است.

به گزارش صداو سیما، در هشت ماه اول سال ۹۸متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۱۲هزار و ۵۳۱تومان و ۱۴هزار و ۱۰۲تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۷دلار آمریکا ۲۲.۸درصد و یورو ۱۸.۱درصد افزایش یافت

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.