2
آخرین خبرها
دوشنبه 23 دى 1398


نقدینه- شاخص بورس با رشد ۱۶۱۴۴واحدی در پایان معاملات روز جاری به ۳۹۱هزار و ۷۹۴واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

افزایش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۶۱۴۴واحد رشد معادل ۴.۳۰درصد به ۳۹۱هزار و ۷۹۴واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۴۳۱۹واحد افزایش معادل ۴.۳۰درصد به ۱۰۴هزار و ۸۲۷واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۴۳۰۳واحد رشد معادل ۳.۷۶درصد به ۱۱۸هزار و ۸۵۸واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۸۷۳واحد افزایش، معادل ۳.۷۶درصد به ۷۹هزار و۳۶۸واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۹۸۱۷واحد کاهش، معادل ۴.۵۳درصد به ۴۵۷هزار و ۴۳۴واحد، شاخص بازار اول با ۱۲۱۳۵واحد افزایش معادل ۴.۵۲درصد به ۲۸۰هزار ۹۱۷واحد و شاخص بازار دوم با ۳۱۰۲۸واحد رشد معادل۳.۹۶درصد، به ۸۱۴هزار و ۴۲واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷نماد « فولاد با ۲۳۵۶واحد، فارس با ۱۱۷۲واحد، شبندر با ۴۳۹واحد، تاپیکو با ۴۳۳واحد، پارسان با ۴۲۳واحد، همراه با ۴۰۶واحد، وبملت با ۳۹۳واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات فلزی با ۱۱واحد صعود معادل ۹.۸۸درصد به ۱۱۸هزار و ۳۷۲واحد، فلزات اساسی با ۵واحد افزایش معادل ۵.۱۰درصد به ۲۶۱هزار ۲۴۵واحد، رادیویی ۴واحد رشد معادل ۵درصد به ۳هزا رو ۱۸۷واحد، محصولات چوبی ۴۴۵۷واحد افزایش معادل ۴درصد به ۵۱۲هزار و ۹۱۲واحد، چند رشته ای صنعتی با ۱۴۴واحد رشد، معادل ۴درصد به ۳۸هزار و ۶۲۱واحد، وسایل ارتباطی با ۴۰۴واحد افزایش معادل ۴درصد به ۱۴هزار و ۵۷۸واحد، اداره بازارهای مالی با ۷۲۲۵۶واحد رشد معادل ۴درصد به ۳۲۸واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «فاراک، شپارس، فولاد، غگرجی، بالبر، شکلر و شیراز» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «سفار، قمرو، وساخت، چکاوه، فروس، قپیرا و چافست» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۴۴۴هزار نوبت معاملاتی، ۷میلیارد و ۱۵۱میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۳هزار و ۷۴۲میلیارد تومان در بورس معامله شد

معاملات بورس در یک نگاه

 

-->
<###dynamic-0###>